Vragenlijst gebruikers webshop

We zouden het op prijs stellen als u als gebruiker van onze webshop onderstaande vragenlijst zou willen invullen.
Aan de hand van de resultaten gaan we beoordelen of we het aanbod via onze webshop gaan aanpassen of uitbreiden.
Alvast vriendelijk bedankt!